Världsnaturfonden WWF – Kungsörn – illegal jakt, förföljelse och annan dödlighet

41 kr

Denna rapport från Världsnaturfonden WWF beskriver illegal jakt, förföljelse och annan dödlighet hos kungsörnen. Rapporten kompletterar de fyra forskningsrapporter som WWF presenterade år 2011 om de stora rovdjuren (björn, järv, lo och varg) med fokus på den illegala jakten. Uppskattningsvis dödas illegalt varje år hundratals av de drygt 5 000 fyra stora rovdjur (björn, järv, lo och varg) som lever i Sverige. Kungsörnen hamnar ofta i skymundan av de andra stora rovdjuren, delvis på grund av att konflikterna är mindre för kungsörnen men också att mycket lite forskningsmedel i Sverige satsats på detta rovdjur i jämförelse med björn, järv, lo och varg.

error: Innehållet är skyddat