Saco – Socialförsäkringarna för studenten

68 kr

Studenter är en grupp som är och ska vara rörlig, och det är viktigt att socialförsäkringssystemet hänger med. Men idag fungerar inte socialförsäkringarna optimalt för studenterna, och ibland hamnar de i kläm. Saco tycker därför det är angeläget att hitta lösningar för studenterna, antingen inom socialförsäkringarna eller inom studiemedelssystemet, så att sjukdom, arbetslöshet eller föräldraledighet inte får orimliga privatekonomiska konsekvenser.

error: Innehållet är skyddat