Företagarna – Offentlig upphandling och små företag

31 kr

En stor majoritet (omkring tre fjärdedelar) av de små företagen anser att det ofta ställs krav som irrelevanta för det som upphandlas. En tredjedel av de små företagen avstår från att lämna anbud när de möter irrelevanta krav. Som exempel på irrelevant kravställande har bl.a. angivits olika typer av miljökrav, krav på kollektivavtal/villkor enligt kollektivavtal, men även okunnigt och detaljerat kravställande som begränsar företagens möjligheter att lägga anbud.

error: Innehållet är skyddat