Djurens Rätt – Välkommen till världen

50 kr

Genom att föda upp djur har vi människor tagit makten över deras födsel, liv och död. Men vi förvaltar inte den makten på något särskilt bra sätt. Den värld som vi låter djuren komma till är alltför ofta hård och kall, kärlekslös och ovälkomnande. Många ungar växer upp utan kontakt med sina föräldrar, utan möjlighet att leka naturligt eller utforska världen på det sätt de är starkt motiverade att göra. Forskning visar att uppväxten, leken och de erfarenheter djur och människor gör som små är otroligt viktiga för resten av livet. Men sådana barnsliga behov tas sällan på allvar när det gäller djur.

error: Innehållet är skyddat